Закон України від 29 жовтня 2019 року №233-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування», яким внесені зміни до чинних законодавчих актів України, не стосуються штучного водного об’єкту який розташований на території РГК «Чорна Гора» (кадастровий номер земельної ділянки: 2121210100:07:013:0004).

Водойма, яка розташована на території РГК «Чорна Гора» є штучною і утворилася в минулому столітті (1970-1980рр.) внаслідок виробничої діяльності бувшого колгоспу «Україна», с. Сасово, Виноградівського р-н, як кар’єра по добуванню каменю.

Живлення даного заглиблення, орієнтовною площею до 0,7 га, відбувається за рахунок атмосферних опадів (дощу) та танення снігу в зимово-весняний період з площі водозабору східної частини «Чорної гори». Постійних притоків і витоків з даної площі не виявлено.

Повне заводнення даної площі (штучної водойми) здійснюється за рахунок закачування води з інших джерел за допомогою насосів.

Відповідно до Генерального плану міста Виноградів, територія РГК «Чорна Гора»  відноситься до рекреаційних установ.

Вищезгадана земельна ділянка (кадастровий номер земельної ділянки: 2121210100:07:013:0004) використовується виключно за її цільовим призначенням у відповідності до пункту 15 Договору оренди землі від 28 вересня 2007 року, укладеним між Виноградівською міською радою в особі міського голови Бочкай С.З. з одного боку та мешканцем м. Виноградів Довбак Ю.Ю.  з іншого боку, а саме «Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення для організації зони відпочинку», у відповідності до моєї кваліфікації економічної діяльності (КВЕДИ: 55.20, 55.30, 93.29).

Стаття 47, Водного кодексу України, дає чіткі пояснення, щодо здійснення права загального водокористування громадянами їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Згідно цієї ж статті «Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду».

  Відповідно до вищезгаданої норми статті, ця інформація доступна за посиланням: https://chornagora.com/services/price-list-for-services/.

Стаття 88, Водного кодексу України, дає чіткі визначення, щодо прибережних захисних смуг які перебувають у держаній та комунальній власності та можуть надаватися в користування для цілей визначених цим Кодексом.

Згідно цієї статті «Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:

гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

об’єкти підвищеної небезпеки;

пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;

об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини».

У відповідності до моєї кваліфікації економічної діяльності (КВЕД: 55.20) та договору укладеному з «Дитячо-юнацький фізкультурно-оздоровчий центр «КІНГ-СПОРТ» на території РГК «Чорна Гора» у період шкільних канікул функціонує оздоровчий дитячий табір.

Відповідно мною дотримані умови Договору оренди землі від 28 вересня 2007 року, укладеним між Виноградівською міською радою в особі міського голови Бочкай С.З. з одного боку та мешканцем м. Виноградів Довбак Ю.Ю.  з іншого боку, та усі норми чинного законодавства України, включаючи Закон України від 29 жовтня 2019 року №233-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування».

Також у відповідності до пункту 24 Договору орендодавець зобов’язаний  не втручатись у господарську діяльність орендаря і створювати йому будь яких перешкод при виконанні умов цього Договору. У пункті 25 цього договору орендар має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди, отримувати продукцію і доходи від своєї діяльності.


Коментарі закриті.